RU logo
  • адвокатска кантора
  • адвокат
От основаването на правна кантора "ЙОЛКИНА И КОСТОВА" управляващи съдружници на кантората са Алла Йолкина и Димитричка Костова.


йолкина

Йолкина Алла Дмитриевна - юрист, управляващ съдружник

Образование:
• Магистър по право ВСУ "Черноризец Храбър";
• Педагогика ШУ Епископ "Константин Преславски", гр.Шумен;
• Доп. специалност социология ШУ Епископ "Константин Преславски", гр.Шумен

Области на експертиза:
• Миграционно право, Строителство и сделки с недвижими имоти, Инвестиции,
Търговско право, Облигационно право, Вещно право, Данъчно право

Езици: български език, руски език, английски език, украински език

 

 

костова

Димитричка Костова - юрист, управляващ съдружник

Образование:
• Магистър по Право ВСУ "Черноризец Храбър";
• Магистър по Международни икономически отношения - Икон. университет, гр.Варна;
• Доп. специалност счетоводство и контрол - Икономически университет, гр.Варна;

Области на експертиза:
• Миграционно право, Строителство и сделки с недвижими имоти, Инвестиции,
Търговско право, Облигационно право, Вещно право, Данъчно право

Езици: руски език, английски език, френски език


Задай въпрос

България, гр. Варна
ул. "Ю.Скайлер" №1, ет.2, офис 8
Мобилен:
Skype:
Е-mail: 
+359 895 024 554
jolkina-kostova
[email protected]

карта
България, гр. Варна ул. "Ю.Скайлер" №1, ет.2, офис 8