RU logo
  • адвокатска кантора
  • адвокат

Миграционно право

Съдействието на нашата правна кантора при получаване на статут на продължително, дългосрочно или постоянно пребиваващ в РБ чужденец е основно направление в дейността ни. Предвид множеството специфики и динамиката в тази материя, както и в резултат на все по-засиления интерес от страна на чуждестранни граждани в тази посока, ние се стремим да осигурим на нашите кленти сигурност и успешни решения от първоначалната подготовка на документите до получаване на разрешение за пребивававане и продължаването му.

Правна кантора "ЙОЛКИНА И КОСТОВА" предлага следните услуги в областта на миграционното право:


 

1. Помощ в избора на най-подходящото за всеки конкретен случай основание за получаване на статут на ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАЩ в Република България чужденец:

 

a.На основание регистрация на търговско представителство на чуждестранно юридическо лице в Българска търговско-промишлена палата. Услугата включва изготвяне на всички необходими документи, регистрация на представителството, откриване на банкова сметка и получаване на удостоверение от банката, регистрация в НАП, регистрация в регистър Булстат.

b.На основание, че лицата са пенсионно осигурени.

c.На основание, че лицето е член на семейство на български гражданин или на чужденец със статут на продължително, дългосрочно или постоянно пребиваващ в Република България.

d.На основание, че лицето е от български произход.
c.На основание регистрация на българско юридическо лице с открити 10 работни места за български градани.

f.На основание, че лицето е получило разрешение да работи по трудови правоотношения на територията на Република България или да извършва дейност с нестопанска цел.

g.На основание сключен брак с чужденец със статут на постоянно пребиваващ в Република България.

Другите основания, на които лицето може да кандидатства за придобиване на такъв статут се обсъждат и разглеждат за всеки конкретен случай.

 


 

2. Съдействие в процедурата за получаване на статут на ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАЩ в Република България чужденец на основание, че е поддържал 5 години без прекъсване, на едно и също основание статут на продължително пребиваващ в Република България чужденец.

За да получи дългосрочно пребиваване чуждестранното лице не трябва да отсъства повече от 6 последователни месеца и не-повече от 10 месеца общо за целия период от 5 години.

  


  

3. Съдействие за получаване на статут на ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩ в Република България чужденец:

а. На основание, че лицето е от български произход.

b. На основание извършена инвестиция по законоустановения ред в размер на 1 000 000 лева или 6 000 000 лева.

c. На основание сключен брак с български гражданин.

 

Другите основания, на които лицето може да кандидатства за придобиване на такъв статут се обсъждат и разглеждат за всеки конкретен случай.

  


 

4. Подготовка на всички необходими документи за получаване на виза тип Д, консултация и съдействие при подаване на документите и получаване на разрешение за пребиваване в РБ.


 

 5. За лица от български произход и такива, които са поддържали статут на постоянно пребивававащ в Република България чужденец, подготвяме документи, необходими за кандидатстване за БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО.

 

Задай въпрос

България, гр. Варна
ул. "Ю.Скайлер" №1, ет.2, офис 8
Мобилен:
Skype:
Е-mail: 
+359 895 024 554
jolkina-kostova
[email protected]

карта
България, гр. Варна ул. "Ю.Скайлер" №1, ет.2, офис 8