RU logo
  • адвокатска кантора
  • адвокат

Облигационно право

Професионалният подход при съставяне на договорите, които подписвате гарантира надеждна защита на правата и интересите Ви. Това важи особено за случаите, когато страна по договора е чуждестранно физическо или юридическо лице и би могло да възникне стълкновение на нормите на различните законодателства. Често договорите, които не отразяват детайлно и точно отношенията между страните и техните задължения водят до нескончаеми съдебни процеси. Правна кантора "Йолкина и Костова" Ви предлага следните услуги в областта на облигационното право:


1. Правна помощ, консултации и представителство при изготвяне, сключване, разваляне и прекратяване на различни видове договори: покупко-продажба, замяна, дарение, наем, заем и др.

2. Представителство и участие в преговори при сключване на договори.

3. Представителство и съдействие при водене на преговори за доброволно и извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения.



Задай въпрос

България, гр. Варна
ул. "Ю.Скайлер" №1, ет.2, офис 8
Мобилен:
Skype:
Е-mail: 
+359 895 024 554
jolkina-kostova
[email protected]

карта
България, гр. Варна ул. "Ю.Скайлер" №1, ет.2, офис 8