RU logo
  • адвокатска кантора
  • адвокат

Сделки с недвижими имоти

В България процесът на прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти е строго формален. Но в условията на строителен бум и последвалата икономическа криза възникнаха значителни усложнения на пазара на недвижими имоти. Предвид това консултацията или пълен правен анализ на предстоящата сделка от страна на юрист биха Ви предпазили от рисковете на една неуспешна сделка. Правна кантора "Йолкина и Костова" може да Ви помогне в следните насоки:


1.Правни консултации относно сделки с недвижими имоти.
2.Проверки и изготвяне на подробни правни анализи относно собствеността върху недвижими имоти и съществуването на вещни и облигационни тежести.
3.Водене на преговори и изготвяне на предварителни договори, нотариални актове за покупко-продажба или учредяване на вещни права върху имоти.
4.Изготвяне на договори за строителство и всички други договори, свързани с процеса на строителството.
5.Изготвяне на договори за наем, договори за поддръжка и управление на недвижими имоти.
6.Представителство пред нотариус.
7.Регистрация в Булстат регистър.
8.Регистрация на новопридобити имоти в НАП.Задай въпрос

България, гр. Варна
ул. "Ю.Скайлер" №1, ет.2, офис 8
Мобилен:
Skype:
Е-mail: 
+359 895 024 554
jolkina-kostova
[email protected]

карта
България, гр. Варна ул. "Ю.Скайлер" №1, ет.2, офис 8